8.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Facebook Sayfası

Yazım Kuralları

 

ELEKTRONİK POSTER BİLDİRİ TAM METİN HAZIRLAMA KURALLARI
Elektronik poster (e-poster) bildiri tam metin başlığı, büyük harflerle yazılmalı ve sonuna nokta konulmamalıdır.
Bildiri metni Microsoft Word programında Times New Roman yazı tipi, 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
Yazarların isimleri akademik unvan kullanılmadan sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle, soyadlar büyük harflerle yazılmalı ve çalıştıkları kurumların adı ve adresleri belirtilmelidir.

e-poster bildiri tam metninde aşağıdaki bölümler yer almalıdır:
Özet: Amaç net bir şekilde belirtilmeli, kısaca yöntem, bulgular ve sonuçlar verilmeli, anahtar kelimeler yer almalıdır. Özet metni, başlık, yazar isimleri ve kurumları hariç 300 kelimeyi geçmemeli; özet metninde tablo, şekil ve kısaltma kullanılmamalıdır.
Giriş ve Genel Bilgiler: Problemin tanımı, literatür bilgisi ve çalışmanın amacını içermelidir.
Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın yapıldığı yer, zaman, tarih, araştırmanın türü, veri toplama araçları ve kullanılan istatistikler belirtilmelidir.
Bulgu veya Gözlemler: Çalışmadan elde edilen bulgu veya gözlemler anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
Sonuç: Bulguların sonuçlarına anlaşılır bir şekilde yer verilmelidir.
Tam metin, başlık, yazar isimleri, kurumları ve özet hariç, 3000 kelimeyi geçmemelidir.
Kabul edilen poster bildiri tam metinleri çalıştay kitabında basılacaktır.

ELEKTRONİK POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
Tam metin bildirileri kabul edilen yazarlar, e-poster bildirilerini elektronik ortamda PowerPoint, Corel, Publisher vb. programların herhangi biri ile hazırlamalıdır.
• e-poster tek bir sayfa, eni 60 cm, boyu 90 cm (dikey) ve en fazla 10 MB boyutunda olmalıdır.
• e-poster tasarımı tercihe bırakılmıştır.
• Okunurluğu artırmak için mümkün olduğunca az kelime kullanılmalıdır.
• Tasarımı bitirilen e-poster pdf formatında kaydedilmelidir.
• e-posterler kiosklar aracılığı ile katılımcılara sunulacaktır.

 POSTER BİLDİRİ TAM METNİ VE  ELEKTRONİK POSTER GÖNDERME
Poster bildiri tam metni ve e-poster online olarak engelsiz.atauni.edu.tr sitesinden gönderilmelidir.
• e-posta, fax ve diğer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
• Sisteme e-poster yükleme, engelsiz.atauni.edu.tr adresinden yapılacaktır.
• Sisteme girilen e-poster ile ilgili tüm yazışmalar, e-posteri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.
• Kabul edilen e-posterler hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.
• Kabul edilen  e-postere ait tam metnin çalıştay kitabında basılabilmesi ve çalıştayda sunulabilmesi için en az bir araştırmacının çalıştay kaydının yapılması gerekmektedir.

 ÇALIŞTAY KİTABI
Çalıştayda, yapılan tüm konuşmalar, konferanslar ve e-poster bildiri tam metinleri çalıştay kitabında yer alacaktır.
Çalıştay kitabında yer alan konuşmalar, konferanslar ve e-poster bildiri tam metinleri ile çalıştay sonuç bildirgesi çalıştay web sayfasında yayınlanacak, üniversitelerin engelli öğrenci birimlerine de posta yoluyla ulaştırılacaktır.