8.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Facebook Sayfası

Önemli Tarihler

Çalıştay son kayıt tarihi 19 Nisan 2014

Poster tam metin son gönderme tarihi 25 Nisan 2014
e-poster son gönderme tarihi 25 Nisan 2014
Değerlendirilen tam metin bildiri sonuçları 16-24 Nisan 2014 tarihleri arasında çalıştay sayfasında duyurulacak, ayrıca e-posta aracılığı ile yazarlara bildirilecektir.