8.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Facebook Sayfası

Duyurular

       Değerli Katılımcılar,

      Toplumumuzda toplam nüfus içerisinde belli bir payı olan engelliler ile ilgili olarak son yıllarda gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, gerekse Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve düzenlemeler her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu bağlamda, şimdiye kadar değişik üniversitelerde yapılmış olan 7 adet çalıştay bunun en güzel kanıtıdır.

     Bu çalıştayların 8.’si 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

  Çalıştay’da ana tema kaynaştırma olacaktır. Bu ana temanın yanı sıra engelli farkındalığı, akademik yaşam ve kaynaştırma, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik, engelli öğrenci birimleri, engelli danışmanlığı, engellilere yönelik düzenlemeler ve bölgesel toplantılarla ilgili konular da ele alınacaktır.

      Çalıştay’da, yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak alanında yetkin kişilerin konuşmalarına, grup çalışmalarına ve üniversitelerin engelleri kaldırmada vardıkları noktanın vurgulandığı  hakem değerlendirmeli e-posterlere yer verilecektir.

      Engelli sorunlarına çözüm yollarının bulunduğu verimli bir çalıştay olması dileğiyle, katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

Poster tam metin son gönderme tarihi 25 Nisan 2014

 

                                                                                    Prof. Dr. Nuri BAKAN
8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Başkanı