8.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Facebook Sayfası

Anasayfa

           Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan engellilik, yalnızca engellileri ya da ailelerini değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bununla birlikte özellikle yükseköğretim kurumlarının da üzerinde özen ve duyarlılıkla durmaları gereken başlıca konular arasındadır.

           Bu itibarla ülkemiz üniversitelerinde, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar başlatılmış ve bu çalışmalara paralel olarak Engelli Öğrenci Birimleri kurulmuştur. Ayrıca, üniversite yönetimleri, engelli birimleri, akademik-idari personel ve engelli öğrencilerin katılımı ile bir çok kez “Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” düzenlenmiştir.

           İlk çalıştay 2007 yılında düzenlenmiş, katılımcıların olumlu geribildirimleri ile çalıştaylar süreklilik kazanmış ve şimdiye kadar farklı üniversitelerde yedi kez gerçekleştirilmiştir.

           “8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” ise 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

           Ana temasının “kaynaştırma” olarak belirlendiği bu çalıştayda, engelli yükseköğretim öğrencilerinin diğer üniversite öğrencileri ile birlikte üniversite yaşamına başlama, eğitim-öğretim ve akademik yaşam, erişilebilirlik, ulaşılabilirlik, teşkilatlanma ve farkındalık gibi konularda mevcut durumun değerlendirilmesi, yeniliklerin ve yenilikçi yaklaşımların gündem oluşturması, alternatif çözüm önerileri geliştirilerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

           Ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek bu çalıştaya katılımlarınızın hem engelli sorunlarına hem de çalıştayımıza doğrudan yarar sağlayacağına inancımı sizlerle paylaşmaktan ve sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarım.

                                                                                                       Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Rektör

http://rxlistpills.net/buy-permethrin-cream-online/